Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
19.07.2021 13:29 Michał Sobczak modyfikacja Dokument: Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.21.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
19.07.2021 13:27 Michał Sobczak modyfikacja Dokument: Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.21.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
13.07.2021 13:24 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.21.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne
12.07.2021 15:05 Piotr Kisiel publikacja Dokument: Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.21.2021
Kategoria: Zamówienia publiczne