Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.14.2020

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Wykupienie usługi wsparcia i utrzymania dla posiadanego przez Urząd oprogramowania, zgodnie z zawartym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z firmą VMware kontraktem nr 40202108 oraz 463233181” zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.14.2020.

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego należy przesłać w terminie do dnia 21 lipca 2020 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej: lub  

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 14.07.2020 13:35