Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.2.2019.1

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego nazakup 6 szt. Ruchomych Stacji Monitoringowych dostosowanych do potrzeb Urzędu”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.2.2019.1.

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. do godz. 12:00, na adres poczty elektronicznej:

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Beata Wesołowska
Publikujący: Beata Wesołowska
Publikacja informacji: 07.01.19 12:15
Aktualizacja informacji: 09.01.19 08:36