Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.18.2019.1

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego naZakup 6 szt. analizatorów modulacji do pomiarów emisji cyfrowych i monitoringu widma radiowego”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.18.2019.1

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego należy przesłać w terminie do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej:

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Andrzej Mikliński
Publikujący: Michał Sobczak
Publikacja informacji: 27.05.19 13:20
Aktualizacja informacji: 27.05.19 13:28