Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.16.2019.1

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego naSelekcję grupy do wykonywania zadań przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych (BSP)”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.16.2019.1

Termin składania informacji:

Wypełnioną zgodnie ze wzorem zamieszczonym w poniższym pliku informację o wartości zamówienia należy przesłać w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną, na adres e-mail:  w terminie do dnia 8 maja 2019 r. do godziny 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Julita Sobczak
Publikujący: Michał Sobczak
Publikacja informacji: 30.04.19 08:05
Aktualizacja informacji: 30.04.19 08:11