Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa nrumer BA.WZP.26.6.21.2019

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego należy przesłać w terminie do dnia 17 lipca 2019 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej: i   

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Radosław Michałek
Publikujący: Jacek Gola
Publikacja informacji: 11.07.19 14:32
Aktualizacja informacji: 11.07.19 14:33