Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.30.2021.1

Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Doradztwo polegające na wsparciu Zamawiającego w przygotowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia dotyczącego projektu pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju” zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.6.30.2021.

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r. na godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt VI. Zaproszenia.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku (nr 01).

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 20.08.2021 16:05