Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.24.2019.1

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego naDostawę platformy wideokonferencyjnej wraz licencjami oraz wyposażeniem”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.6.24.2019.1

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego należy przesłać w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej: i   

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Piotr Kisiel
Publikujący: Piotr Kisiel
Publikacja informacji: 02.08.19 15:45
Aktualizacja informacji: 02.08.19 15:52