Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.19.2019.1

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego naDostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie systemu zapór sieciowych wraz z usługą aktualizacji sygnatur dla modułów”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.6.19.2019.1

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego należy przesłać w terminie do dnia 03 lipca 2019 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej: i/lub   

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Piotr Kisiel
Publikujący: Piotr Kisiel
Publikacja informacji: 24.06.19 14:35
Aktualizacja informacji: 24.06.19 14:41