Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.17.2019.1

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia publicznego na zakup przedłużenia na kolejne 12 miesięcy lub 24 miesiące usługi wsparcia producenta dla posiadanego przez Zamawiającego systemu zapór sieciowych firmy Checkpoint 15400  Next Generation Threat Prevention Appliance wraz z usługą aktualizacji sygnatur dla modułów: Application Control, Anti-virus, Anti-bot, URL Filtering, IPS. – Sprawa numer: BA.WZP.26.6.17.2019.1.

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego w formie skanu, stanowiącą załącznik do niniejszego zaproszenia, należy przesłać drogą elektroniczną na adres:  lub   w terminie do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 09.05.2019 14:35