Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.15.2019.1

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia publicznego na świadczenie usługi wsparcia, aktualizacji i rozwoju systemu Platforma Usług Elektronicznych zrealizowanego i dostosowanego do potrzeb UKE. – Sprawa numer: BA.WZP.26.6.15.2019.1.

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego w formie skanu, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: lub   w terminie do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Piotr Kisiel
Publikujący: Piotr Kisiel
Publikacja informacji: 08.04.19 14:30
Aktualizacja informacji: 08.04.19 14:42