Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - BA.WZP.26.6.28.2021

Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na „Przeprowadzenie badań ankietowych w zakresie funkcjonowania rynku usług komunikacji elektronicznej oraz oceny preferencji konsumentów” zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.6.28.2021.

 

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 17 sierpnia 2021 r. do godz. 16:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt IV. 4. Zaproszenia.

 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku (nr 01).

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 10.08.2021 12:35