Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - BA.WZP.26.6.27.2021

Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na: (1) wykonanie wsparcia technicznego producenta oprogramowania FME Professional Edition Floating oraz (2) dostarczenia 3 licencji oprogramowania FME Professional Edition Floating” zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.6.27.2021.

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt IV. b Zaproszenia.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku (nr 01).

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 06.08.2021 13:35