Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.8

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania informacji dotyczącej wartości szacunkowej zamówienia publicznego na organizację dwuetapowego, wyjazdowego szkolenia zespołowego dla pracowników Instytucji Specjalistycznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w terminach: 28-30 sierpnia 2018 r. i 16 -18 października 2018 r.

Termin i sposób składania informacji:

Wypełnioną zgodnie z załączonym wzorem informację dotyczącą wartości szacunkowej zamówienia należy przesłać w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną, na adres e-mail: w terminie do dnia 21 czerwca 2018 r. do godziny 16:00.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Osoba modyfikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 06.06.2018 11:20
Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2018 11:29