Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.3.2017.22

Szacowanie sporządzone zgodnie z załącznikiem do niniejszego zamówienia, należy przesłać w formie skanu do Biura Informatyki Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2017 r. do godz. 12:00, na adres poczty elektronicznej: oraz

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Osoba modyfikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 11.12.2017 09:35
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2017 09:47