Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.3.2017.22

Szacowanie sporządzone zgodnie z załącznikiem do niniejszego zamówienia, należy przesłać w formie skanu do Biura Informatyki Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2017 r. do godz. 12:00, na adres poczty elektronicznej: oraz

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Beata Wesołowska
Publikujący: Beata Wesołowska
Publikacja informacji: 11.12.17 09:35
Aktualizacja informacji: 11.12.17 09:47