Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa nr: BAK.WZP.26.6.2018.13

Urząd Komunikacji Elektronicznej w celu ustalenia w trybie art. 32-35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) wartości zamówienia publicznego na przeprowadzenie analizy i przygotowanie raportu w zakresie działalności dostawców usług OTT (Over-The-Top) w kontekście wpływu świadczonych przez nich usług na rynek telekomunikacyjny w Polsce oraz ekonomicznego podejścia do kwestii operator-dostawca OTT, zaprasza do składania informacji o szacunkowej wartości zamówienia publicznego.

Termin i sposób składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zawartego w załączonym pliku należy przesłać w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00, na adresy poczty elektronicznej: oraz

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 06.08.2018 11:55