Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa BAK.WZP.26.6.2018.7

Przedmiotem niniejszego rozpoznania rynku jest ustalenie przez Zamawiającego w trybie art. 32-35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wartości zamówienia publicznego na zakup 4 szt. przenośnych analizatorów widma przeznaczonych do poszukiwania zakłóceń.

Termin i sposób składania informacji:

Informację sporządzoną według załączonego wzoru należy przesłać w terminie do dnia 11 czerwca 2018 r. do godz. 16.15 na adres poczty elektronicznej:

 

UWAGA!!!

W dniu 07/06/2018 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Beata Wesołowska
Publikujący: Beata Wesołowska
Publikacja informacji: 04.06.18 12:05
Aktualizacja informacji: 07.06.18 10:11