Zaproszenie do szacownia wartości zamówienia publicznego - sprawa nr: BA.WZP.26.6.42.2019.1

Przedmiotem niniejszego rozpoznania rynku jest ustalenie przez Zamawiającego w trybie art. 32-35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wartości zamówienia publicznego na „Rozbudowę systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz z usługami jego utrzymania i rozwoju”.
 
Termin i sposób składania informacji:
Informację sporządzoną według załączonego wzoru należy przesłać w terminie do dnia 12 grudnia 2019 r. do godziny 9:00 na adres poczty elektronicznej:

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Beata Wesołowska
Publikujący: Beata Wesołowska
Publikacja informacji: 29.11.19 15:10
Aktualizacja informacji: 29.11.19 15:20