Zaproszenie do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia- sprawa BAK.WZP.26.6.2018.11

Termin i sposób przekazania informacji:

Szacowanie sporządzone w formie tabeli zawartej w załączonym pliku należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 lipca 2018 r. do godz. 15:30 na adresy poczty elektronicznej wskazane w zaproszeniu.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jacek Gola
Publikujący: Jacek Gola
Publikacja informacji: 22.06.18 13:45
Aktualizacja informacji: 22.06.18 13:59