Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.80

Zaproszenie do składania ofert na zakup dwóch licencji oprogramowania:

  1. oprogramowania typu GIS do przeprowadzania analiz przestrzennych,
  2. oprogramowania umożliwiającego planowanie i optymalizację sieci 3G/3,5G/4G,

oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania przez okres 12 miesięcy, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.80.

Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać w formie skanu formularza ofertowego, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: joanna.antczak@uke.gov.pl w terminie do dnia 13 grudnia 2018 r.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Julita Sobczak
Publikujący: Michał Sobczak
Publikacja informacji: 05.12.18 09:45
Aktualizacja informacji: 05.12.18 09:55