Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.54

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie analizy w zakresie zagadnienia konwergencji i migracji usług do sieci ALL IP w zakresie wpływu na świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług regulowanych przez operatora SMP, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert.

 

Termin składania ofert:
Ofertę sporządzoną zgodnie z załącznikiem do niniejszego zaproszenia do składania ofert wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 5 niniejszego zaproszenia do składania ofert, należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: e-mail:   w terminie do dnia 14 września  2018 r. do godz. 16:00.


Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

 

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Michał Sobczak
Publikujący: Michał Sobczak
Publikacja informacji: 07.09.18 11:35
Aktualizacja informacji: 07.09.18 11:47