Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.53

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na organizację trzydniowego szkolenia z zakresu: Obsługa programu FME Desktop w zakresie przygotowywania i zarządzania danymi przestrzennymi i tabelarycznymi, tworzenia algorytmów przetwarzania danych i wykonywania analiz.

 

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert. Ofertę należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 13.09.2018 r.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 06.09.2018 10:30