Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.47.

Zaproszenie do składania ofert na Zakup 2 szt. cęgów CMAD (Common Mode Absorption Device) typ CMAD20B firmy Teseq wraz z zestawem CAL CMAD20A do kalibracji ww. cęgów”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.47.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie skanu formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, należy przesłać do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: do dnia 07 września 2018 r. do godziny 15:00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Piotr Owczarek
Publikujący: Michał Sobczak
Publikacja informacji: 30.08.18 11:15
Aktualizacja informacji: 30.08.18 11:20