Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.43

Zaproszenie do składania ofert na „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych o parametrach i cechach wskazanych w  Zaproszeniu do składania ofert”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.43.

Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: marcin.szmit@uke.gov.pl w terminie do dnia 01/09/2018 r.  

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga!!! W dniu 22/08/2018 r. Zamawiający zamieścił na stronie odpowiedź na pytanie Wykonawcy. Szczególy w pliku o numerze początkowym 4.

Uwaga!!! W dniu 29/08/2018 r. Zamawiający zamieścił na stronie odpowiedź na pytanie Wykonawcy. Szczególy w pliku o numerze początkowym 5.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Michał Sobczak
Publikujący: Michał Sobczak
Publikacja informacji: 17.08.18 14:10
Aktualizacja informacji: 29.08.18 08:51