Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.14

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi wsparcia w zakresie stworzenia jednolitej relacyjnej bazy infrastruktury i usług telekomunikacyjnych aktualnej na 31 grudnia 2017 r., przechowującej pełną historię zmian atrybutów od roku 2011.

Termin i sposób składania ofert:

1)    Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
2)    Ofertę należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r. 

3)    Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Ofercie następujące dokumenty:
a)    Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert;
b)    Opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z kryterium Wartość merytoryczna oferty);
c)    Wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik numer 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert;
d)    Wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik numer 3 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

Szczegóły w załączonych plikach.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Osoba modyfikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 12.04.2018 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2018 13:58