Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.2.2017.43

Zaproszenie do składania ofert na „Zapewnienie rocznego wsparcia (prawa do poprawek, nowych wersji oraz pomocy technicznej), utrzymania oraz przedłużenia gwarancji 9 sztuk przełączników Juniper typu EX 4200 wraz z pozostałymi komponentami”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.2.2017.43.  

 

Termin składania ofert:

Ofertę w formie skanu formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia, należy przesłać do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: i w terminie do dnia 17 listopada 2017 r. do godz. 15:00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Beata Wesołowska
Publikujący: Beata Wesołowska
Publikacja informacji: 14.11.17 15:00
Aktualizacja informacji: 12.12.17 15:22