Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.2.2017.41

Zaproszenie do składania ofert na „Aktualizację posiadanych licencji obejmującą nowe rozwiązania oraz funkcjonalności w stosunku do aktualnie używanego przez Urząd oprogramowania McAfee dla łącznej liczby 1501 węzłów”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.2.2017.41.  

 

Termin składania ofert:

Ofertę w formie skanu formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, należy przesłać do Biura Informatyki Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: w terminie do dnia 20 listopada 2017 r. do godz. 16:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Beata Wesołowska
Publikujący: Beata Wesołowska
Publikacja informacji: 14.11.17 14:30
Aktualizacja informacji: 12.12.17 14:33