Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.2.2017.40

Zaproszenie do składania ofert na "Zakup oprogramowania do planowania radiowego i zarządzania widmem częstotliwości radiowych, wraz z usługą wsparcia technicznego i przeprowadzeniem szkolenia w zakresie użytkowania oprogramowania" zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.2.2017.40.

 
Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 20 listopada 2017 r. do godz. 16:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Beata Wesołowska
Publikujący: Beata Wesołowska
Publikacja informacji: 13.11.17 14:25
Aktualizacja informacji: 12.12.17 14:29