Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.2.2017.39

Zaproszenie do składania ofert na „Prenumeratę prasy i czasopism dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2018 roku w formie elektronicznej, dostępnej dla pracowników Urzędu przez intranet oraz poprzez aplikację mobilną (dostęp dla nazwanego użytkownika)”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.2.2017.39.  

 
Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać w formie skanu do Wydziału Kancelaryjno-Archiwalnego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: elwira.szymanska@uke.gov.pl w terminie do dnia 15 listopada 2018 r. do godz. 14:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Beata Wesołowska
Publikujący: Beata Wesołowska
Publikacja informacji: 10.11.17 14:25
Aktualizacja informacji: 12.12.17 14:26