Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.65.2020

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert i przesłać ją pocztą elektroniczną na

adres e-mail: sekretariat.bi@uke.gov.pl 

do 23 listopada 2020 r. do godz. 12:00.w terminie

do 25 listopada 2020 r. do godz. 12:00 w terminie

 

Uwaga: Zamawiający przesunął temin skladania ofert.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Michałek
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 17.11.2020 15:30
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2020 10:59