Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.5.2020

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na świadczenie usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek zagranicznych oraz krajowych dla Centrali Urzędu oraz 15 delegaturach UKE w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 14.02.2020r. do godz.13:00 - przesłać w formie skanu na adres e-mail:  

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Ofercie następujące dokumenty:

a) Formularz ofertowy  - zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia
b) Pełnomocnictwo, w przypadku gdy oferta nie jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (wskazane w dokumentach określających status prawny Wykonawcy)  

 

 

UWAGA!!!

W dniu 11 lutego 2020 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Hanna Oborska
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Osoba modyfikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 07.02.2020 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2020 12:22