Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.30.2020

Zaproszenie do składania ofert na Badanie zgodności strony internetowej www.pro.speedtest.pl i aplikacji PRO Speed Test na komputery stacjonarne ze WCAG 2.1 na poziomie AA”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.30.2020

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Ofertę należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: tomasz.hupalo@uke.gov.pl do dnia 3 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Hupało
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 10.07.2020 15:30