Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.18.2020

Zaproszenie do składania ofert na Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego projektora multimedialnego”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.18.2020.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną zgodnie z formularzem ofertowym, dołączonym do niniejszego Zaproszenia w załączniku numer 2 należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: tomasz.hupalo // uke.gov.pl"> w terminie do dnia 21.05.2020 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga! W dniu 12/05/2020 r. Zamawiający dokonał zmiany treści Zaproszenia do składania ofert. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o nazwie „4 - zmiana treści zaproszenia”.

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowaniazgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez następującego Wykonawcę:

AVPoint Ewa Sobańska-Fabisiak
Wola Smolana 20 B
05-140 Serock

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Marcin Rafalski
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 08.05.2020 10:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020 14:31