Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BAK.WZP.26.5.2018.65

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów systemu wczesnej detekcji dymu ASD oraz systemu SUG.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz przesłać do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail:   lub  do dnia 10 października 2018 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Piotr Kisiel
Publikujący: Piotr Kisiel
Publikacja informacji: 04.10.18 10:25
Aktualizacja informacji: 04.10.18 12:50