Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BAK.WZP.26.5.2018.55

Szczegółowo przedmiot zamówienia w zakresie niniejszego zaproszenia do składania ofert został opisany w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT)” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
 

Termin składania ofert:

Oferty należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 24 września 2018 r. do godz. 15.00. 01 października 2018 r. do godz. 15.00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga! W dniu 21 września 2018 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert oraz zmienił termin składania ofert do dnia 01 października 2018 r. do godz. 15.00.  

Szczegóły w poniżej załączonym pliku o numerze początkowym 2.

Uwaga! W dniu 24 września 2018 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert. Szczegóły w poniżej załączonym pliku o numerze początkowym 3.

Uwaga! W dniu 28 września 2018 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert. Szczegóły w poniżej załączonym pliku o numerze początkowym 4.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 14.09.2018 11:20
Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2018 09:55