Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BAK.WZP.26.5.2018.55

Szczegółowo przedmiot zamówienia w zakresie niniejszego zaproszenia do składania ofert został opisany w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT)” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
 

Termin składania ofert:

Oferty należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 24 września 2018 r. do godz. 15.00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jacek Gola
Publikujący: Jacek Gola
Publikacja informacji: 14.09.18 11:20
Aktualizacja informacji: 14.09.18 11:26