Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BAK.WZP.26.5.2018.45

Zaproszenie do składania ofert na „Przeprowadzenie analizy i przygotowanie raportu w zakresie działalności dostawców usług OTT (Over-The-Top)", zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.45.

Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 31/08/2018 r.  

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Piotr Kisiel
Publikujący: Piotr Kisiel
Publikacja informacji: 23.08.18 12:35
Aktualizacja informacji: 23.08.18 14:21