Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BAK.WZP.26.5.2018.42

Ofertę sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert, należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: e-mail: - w terminie do dnia 24 sierpnia  2018 r. do godz. 14:00.

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jacek Gola
Publikujący: Jacek Gola
Publikacja informacji: 16.08.18 13:35
Aktualizacja informacji: 16.08.18 13:49