Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BAK.WZP.26.5.2018.41


Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną zgodnie z załącznikiem do niniejszego zaproszenia do składania ofert wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 5 niniejszego zaproszenia do składania ofert, należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: e-mail:   w terminie do dnia 17 sierpnia  2018 r. do godz. 16:00.

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 06.08.2018 13:40