Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BA.WZP.26.5.49.2020

Zaproszenie do składania ofert na Najem wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego dwóch komputerów przenośnych – laptopów,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.49.2020.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 12 października 2020 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej:

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 01.10.2020 16:10