Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BA.WZP.26.5.46.2020

Zaproszenie do składania ofert na Organizację szkolenia zdalnego dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie usług sieciowych i webGIS w oparciu o OpenSource”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.46.2020.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 25 września 2020 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej:

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Informacja o wyborze Wykonawcy:

SmallGIS Antoni Łabaj, ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków, Cena za udział jednego uczestnika: 600,00 zł

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 17.09.2020 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2021 15:33