Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.31.2020

Zaproszenie do składania ofert na organizację szkolenia pn.: „Wykorzystanie BSP do inspekcji i inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Praktyczne zastosowanie fotogrametrii i tworzenie obrazów fotogrametrycznych. Doskonalenie umiejętności wykonywania nalotów dla operatorów BSP – zajęcia praktyczne pod nadzorem trenerów. Przepisy prawa lotniczego” wraz z instruktażem technicznym,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.31.2020.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 23 lipca 2020 r. do dnia 24 lipca 2020 r. na adres poczty elektronicznej:

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga!!! W dniu 22/07/2020 r. zamieszczono na stronie odpowiedzi na pytania do treści Zaproszenia do składania ofert oraz informację o przesunięciu terminu przesyłania ofert.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku o numerze początkowym 5.

Informacja o wybranym Wykonawcy:

NaviGate Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, 24.07.2020, 54 300 zł netto/brutto

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 14.07.2020 14:15
Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020 15:49