Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.26.2019

Zaproszenie do składania ofert naŚwiadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych dla systemów klimatyzacyjnych usytuowanych w siedzibie Zamawiającego w okresie 12 miesięcy”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.26.2019.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 29 października 2019 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej: i

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 23.10.2019 10:10