Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BA.WZP.26.5.17.2020

Zaproszenie do składania ofert na Organizację szkolenia dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącego przetwarzania i analizy danych z zastosowaniem języka Python”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiamiBA.WZP.26.5.17.2020. wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer:

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 15 maja 2020 r. do godz. 15:00 na adres poczty elektronicznej: justyna.nakrajnik // uke.gov.pl">

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga! Zamawiający w dniu 07 maja 2020 r. udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w załączonym pliku.

Uwaga! Zamawiajacy w dniu 08 maja 2020 r. zamieścił poprawiony w pkt 3 załącznik nr 1 - formularz ofertowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zastosowanie przez Wykonawcę starego formularza (z błędnie podana nazwą szkolenia w pkt 3) nie spowoduje nieważności oferty.

Uwaga! Zamawiający w dniu 08 maja 2020 r. udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w załączonym pliku.

Uwaga! Zamawiający informuje, że udzielił zamówienia publicznego Wykonawcy - SDA sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Cena wybranej oferty wynosi 300,00 zł netto za jednego uczestnika szkolenia.

 

 

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 06.05.2020 08:25
Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2020 10:02