Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.16.2019

Zaproszenie do składania ofert na Wykonanie druku 8000 sztuk ulotek w 2 wersjach wzoru promujących korzystanie z Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.5.16.2019.1

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 12 września 2019 r. do godz. 15:00 na adres poczty elektronicznej:

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Piotr Kisiel
Publikujący: Piotr Kisiel
Publikacja informacji: 06.09.19 15:10
Aktualizacja informacji: 06.09.19 15:19