Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.12.2019

Zaproszenie do składania ofert na najem 20 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, kopiarka) wraz z usługą wsparcia w zakresie ciągłości działania oraz zapewnieniu materiałów eksploatacyjnych do ww. urządzeń na okres 12 miesięcy - sprawa numer: BA.WZP.26.5.11.2019.1.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną zgodnie z załącznikiem do niniejszego zaproszenia do składania ofert, należy przesłać w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: lub w terminie do dnia 15 lipca 2019 r. do godz. 15:00.

Uwaga: w dniu 3 lipca br. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców.

Uwaga: w dniu 4 lipca br. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców.

Uwaga: w dniu 5 lipca br. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców.

Uwaga: w dniu 12 lipca Zamawiajacy opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców - zestaw 4.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Piotr Kisiel
Publikujący: Piotr Kisiel
Publikacja informacji: 28.06.19 13:25
Aktualizacja informacji: 12.07.19 12:45