Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.1.2019.1

Szczegółowo przedmiot zamówienia w zakresie niniejszego zaproszenia do składania ofert został opisany w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

Termin składania ofert:

Oferty należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 07 stycznia 2019 r. do godz. 09.00.

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jacek Gola
Publikujący: Jacek Gola
Publikacja informacji: 03.01.19 14:45
Aktualizacja informacji: 04.01.19 11:40