Zaproszenie do składania ofert - sparwa numer: BAK.WZP.26.5.2018.24

Zaproszenie do składania ofert na „Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaangażowanych w realizacje projektu „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT)”, z zakresu:

1) Szkolenie nr 1: akredytowane szkolenie z zakresu metodyki PRINCE2® zakończone egzaminem odnawiającym certyfikat na poziomie Practitioner.
2) Szkolenie nr 2: akredytowane szkolenie z zakresu metodyki PRINCE2® zakończone egzaminem na poziomie Practitioner.
3) Szkolenie nr 3: akredytowane szkolenie z zakresu metodyki AgilePM zakończone egzaminem na poziomie Foundation.


Szczegółowo przedmiot zamówienia w zakresie niniejszego zaproszenia do składania ofert został opisany w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT)” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: marta.bylica@uke.gov.pl w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jacek Gola
Publikujący: Jacek Gola
Publikacja informacji: 11.06.18 14:10
Aktualizacja informacji: 11.06.18 14:17