Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.30.2018

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie (kod pocztowy: 01-211), ul. Giełdowa 7/9, punkt kancelaryjny (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22/08/2018 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9 w sali konferencyjnej, w dniu 22/08/2018 r. o godz. 10.30.


Szczegóły w plikach zamieszczonych poniżej.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną specyfikacji istotnych warunków zamówienia a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 06/08/2018 r. zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500185635-N-2018 z dnia 06/08/2018 r.

Uwaga! Zamawiajacy w dniu 23/08/2018 r. unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 03.08.2018 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 23.08.2018 14:03