Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.42.2020

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16/11/2020 r. godz. 11.00  

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 16/11/2020 r. o godz. 11.15 

Uwaga: w dniu 12/11/2020 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców (zestaw 1)

Uwaga: w dniu 13/11/2020 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców (zestaw 2)

Uwaga: w dniu 16/11/2020 r. Zamawiający opublikował informacje określone w art. 86 ust. 5 Pzp (pliki o numerach początkowych 5a i 5b)

Uwaga: w dniu 19/11/2020 r. Zamawiajacy opublikował informację o wybore najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły w plikach zamieszczonych poniżej.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 06.11.2020 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2020 15:36