Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.33.2020

Miejsce i termin składania ofert:

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02/10/2020 r. 05/10/2020 r. godz. 10.00 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna),

Miejsce i termin otwarcia ofert:

w dniu 02/10/2020 r. 05/10/2020 r. o godz. 10.30  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) 

Szczegóły w plikach zamieszczonych poniżej.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 30/09/2020 r. zamieścił odpowiedzi na pytania wykonawców. Szczegóły w załączonym pliku (nr 03).

Uwaga! Zamawiający w dniu 30/09/2020 r. zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sprawie zmiany terminu składania ofert na dzień 05/10/2020 r., godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:30. Szczegóły w załączonym pliku (nr 04).

Uwaga! Zamawiający w dniu 05/10/2020 r. zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oraz infrmację z otwarcia ofert. Szczegóły w załączonych plikach (nr 05 i 06).

Uwaga! Zamawiający w dniu 15/10/2020 r. zamieścił informację o wyniku postępowania. Szczegóły w załączonym pliku (nr 07).

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 22.09.2020 15:10
Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2020 10:03